OFERTA:

1. Wcześniaki , noworodki, niemowlęta

 • średnio ciężkie i ciężkie ZZOKN,
 • lekkie ZZOKN z asymetrią,
 • kręcz szyi pochodzenia mięśniowego i neurogennego,
 • rozszczep kręgosłupa z/lub bez wodogłowia,
 • niedowłady obwodowe,
 • miopatie warunkowane genetycznie,
 • wady wrodzone (C-skoliozy, hyperlordozy ),
 • zespół Downa i inne zespoły wiotkie,
 • opóźnienie rozwoju psycho-motorycznego,
 • zaburzenia postawy i pionowej osi ciała (c-skoliozy, hyperlordozy ),
 • dysplazja stawu biodrowego,
 • deformacje stóp,

2. Dzieci starsze i młodzież

 • wady postawy,
 • zaburzenia chodu zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • MPD/mózgowe porażenie dziecięce/,
 • opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego,
 • nieprawidłowa ruchomość stawu (czynnościowa),
 • stan po długotrwałym unieruchomieniu,
 • stan po nagłym zatrzymaniu krążenia( z deficytem neurologicznym),
 • stan po urazowym uszkodzeniu mózgu i rdzenia.
 • kwalifikacja do treningu sportowego,

Terapia wg koncepcji Bobath >>>

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa >>>

Metoda Vojty >>>