Kształtowanie ciała, w tym też kręgosłupa, rozpoczyna się już w łonie matki. Unoszenie główki, przekręcanie, pełzanie, raczkowanie i pierwsze kroki dziecka utrwalają się w ciele jako nawyki, wpływając również na postawę ciała. Nawyki ruchowe wyuczone w dzieciństwie pozostają również w życiu dorosłym. Dbałość o właściwą postawę ciała rozpoczyna się już w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Jest to najlepszy czas na likwidację ewentualnych asymetrii lub powstałych z różnych przyczyn napięć. Postępowanie takie umożliwi harmonijny, niczym nie ograniczony, rozwój ruchowy dziecka.

W terapii dzieci z wadami postawy wykorzystuję najlepsze metody fizjoterapii oraz osteopatię. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy, tworzę indywidualny program terapii dla każdego Pacjenta. Głównymi założeniami proponowanej przeze mnie terapii jest likwidacja powstałych napięć i zaburzeń równowagi mięśniowo-powięziowej oraz odbudowanie nowych nawyków ruchowych.

Rehabilitacja pacjentów z wadami postawy ciała obejmuje ściśle zindywidualizowane podejście do każdej osoby i obejmuje:

  • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem i dzieckiem w celu uzyskania informacji o rozwoju dziecka, jego nawykach, przebytych jednostkach chorobowych aby określić przyczynę wystąpienia wady postawy,
  • analizę zdjęcia rtg kręgosłupa,
  • ocenę funkcjonalną pacjenta,
  • badanie postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej,
  • analizę czynności ruchowych,
  • edukację rodzica i dziecka odnośnie czynników środowiskowych, które mogą przyczyniać się do pogłębiania wady postawy oraz instruktarz jak modyfikować negatywne elementy dnia codziennego aby wady postawy nie pogłębiać (dobór krzesła do wysokości ciała dziecka, nauka poprawnej pozycji siedzącej, pomoc w doborze tornistra i poprawnym usytuowaniu go na plecach dziecka, dobór ćwiczeń ruchowych i form aktywności pomocnych w korygowaniu wady),
  • zaplanowanie terapii obejmuje dopasowanie odpowiednich ćwiczeń rehabilatacyjnych do każdego pacjenta z osobna pod względem wielu indywidualnych czynników: płci, wieku, rodzaju i stopnia zaawansowania wady postawy, poziomu możliwości ruchowych pacjenta oraz wielu innych.