post

Zaburzona motoryka w znacznym stopniu komplikuje aktywność niemowląt. Konieczne jest wtedy prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji.

Metoda NDT-Bobath została stworzona przez Bertę Bobath fizjoterapeutke i jej męża Karela Bobath neurologa dziecięcego w latach 40 XX w. Początkowo metoda skierowana była do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Koncepcja ta została jednak rozszerzona na niemowlęta przez kontynuatorki idei NDT doktor Elizabeth Köng i fizjoterapeutkę Mary Quinton. Jedna z najważniejszych neurofizjologicznych podstaw koncepcji opiera się na studium zachowań ruchowych ,a więc na obserwacji i analizie ruchu prawidłowego i nieprawidłowego w spontanicznej aktywności. Dziecko wykorzystujące nieprawidłowe wzorce motoryczne generuje nieprawidłowy ruch. Natomiast dziecko rozwijające się prawidłowo wykorzystuje a następnie modyfikuje i przystosowuje wcześniejsze doświadczenia sensomotoryczne do wykonania nowych aktywności. Każda nowa czynność staje się bardziej dokładna, perfekcyjna i efektywna gdy jej podstawę stanowi prawidłowy mechanizm kontroli postawy.Niezbędnym warunkiem wykonania prawidłowego ruchu jest prawidłowe napięcie posturalne. Powinno być wystarczająco wysokie by przezwyciężyć działającą siłę grawitacji i jednocześnie na tyle niskie, by umożliwić wykonanie precyzyjnego ruchu.W terapii dziecko uczy się prawidłowych mechanizmów odruchu postawy – równoważnych i nastawczych.

W terapii Bobath terapeuta:

 •  wyhamowuje patologiczne wzorce,
 • uczy prawidłowych,
 • reguluje napięcie mięśni, prawidłową dystrybucję napięcia
 • prowadzi ruch tak długo, póki dziecko samodzielnie nie przejmie ruchu najbardziej zbliżonego do prawidłowego i zautomatyzuje go na swój użytek, w funkcję

Terapia adresowana jest do najmłodszych pacjentów u których stwierdzono:

 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego
 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
 • kręcz szyi (asymetryczne ustawienie głowy)
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • uszkodzenia nerwów obwodowych (np. splot ramienny)
 • zaburzenia integracji sensomotorycznej
 • rozszczep kręgosłupa
 • choroby nerwowo-mięśniowe (dystrofie mięśniowe, zaniki rdzeniowe mięśni)
 • zespół Downa