post

Trening funkcjonalny oraz Funkcjonalny Trening Medyczny to nowoczesne formy świadomego ruchu, które wywodzą się z rehabilitacji, a polegają na połączeniu bezpiecznej aktywności fizycznej z funkcjonalnością ruchu. Każde ćwiczenie musi być specyficzne i swoiste dla konkretnej osoby, tak aby dzięki niemu, mogła łatwiej i bezpieczniej wykonywać podejmowane czynności związane z dniem codziennym lub ulubioną formą sportu czy rekreacji. Trening funkcjonalny pomaga w likwidacji powstałych dysfunkcji oraz w profilaktyce potencjalnego bólu i urazów, mogących wystąpić w wyniku przeciążeń, spowodowanych niewłaściwą postawą lub niedokładnym wykonywaniem czynności motorycznych dnia codziennego. Trening funkcjonalny jest indywidualnie dopasowany dla każdej osoby i charakteryzuje się odmiennością pod względem mechanicznym, energetycznym i koordynacyjnym w zależności od wyjściowego poziomu sprawności fizycznej i oczekiwań klienta. Ten rodzaj treningu ma zastosowanie w rehabilitacji, w profilaktyce zdrowotnej oraz w ćwiczeniach dla sportowców. To sprawia, że z tej formy aktywności może korzystać każdy, osoby starsze i młodsze; o świetnej kondycji, jak również i te mniej sprawne.

Korzyści płynące z Treningu Funkcjonalnego:

Trening pozawala ćwiczyć bardziej świadomie. Postrzega ciało człowieka jako biomechaniczną całość, dlatego nie koncentruje się na wyizolowanych ruchach, ale bazuje raczej na pracy w zamkniętych łańcuchach kinematycznych.

Kształtuje stabilność globalną i lokalną, czucie głębokie i równowagę, a dopiero w dalszej kolejności siłę mięśniową, co daje trwalszą i długofalową poprawę sprawności funkcjonalnej.

Trening funkcjonalny harmonijnie oddziałuje na całe ciało, wzmacniając i uelastyczniając mięśnie, wyrównując ich napięcie, podnosząc ogólną kondycję. Jest przy tym całkowicie bezpieczny, gdyż odbywa się pod okiem profesjonalnie wyszkolonych trenerów, posiadających wiedzę medyczną.

Idea treningu funkcjonalnego polega na tym, że podczas jego trwania dochodzi do zapisywania w centralnym układzie nerwowym efektywnego, bezpiecznego aktu ruchowego, co sprawia, że z upływem czasu dana czynność ruchowa staje się aktem, odruchowym, nieświadomym. Dzięki temu nawet w trudnych, nietypowych sytuacjach możemy bezpiecznie, szybko, efektywnie podejmować daną aktywność motoryczną.

Trening Funkcjonalny może być stosowany jako przygotowanie do innej kwalifikowanej aktywności / taniec ,biegi ,sporty walki ,narciarstwo/, jak również do pokazania na plaży pięknej, zadbanej sylwetki.

Funkcjonalny Trening Medyczny (FTM) stanowi odmianę Treningu Funkcjonalnego. W pierwszej kolejności skupia się na likwidacji funkcjonalnej dysfunkcji narządu ruchu. Każdy program treningowy bazuje na badaniu i ocenie funkcjonalnej, a jego celem jest poprawa propriocepcji oraz koordynacji wewnatrzmięśniowej, tak aby płynnie przejść od terapii do treningu medycznego, a w efekcie końcowym wypracować nawyk regularnej aktywności ruchowej.